Nieuws

Getroffen door overstroming: Wat met de verzekering?

De zomer van 2021 is er één vol overstromingen en waterschade. Heel wat Belgen werden getroffen door extreem zware regenval. Gelukkig kunnen de meeste onder hen wel terugvallen op hun verzekeringen. Toch roept dit heel wat vragen op.

  • Wat moet je doen bij waterschade door overstromingen?
  • Welke verzekering vergoedt welke schade?
  • Wanneer krijg ik een uitbetaling?
  • Kan je rekenen op het rampenfonds?

Wij geven een antwoord op deze vragen.

Wat moet je doen bij waterschade door overstroming?

Eerst en vooral moet je proberen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Zodra het water verdwenen is, moet je je makelaar of verzekeraar verwittigen. Hij of zij zal een schadedossier openen en de nodige expertises inplannen.

Voilà-tip: Neem zoveel mogelijk foto’s – zowel van de geleden schade, maar ook oude foto’s kunnen nuttig zijn.

Welke verzekering vergoedt de geleden schade?

Dit hangt af van het voorwerp waaraan je schade hebt. We splitsen dit doorgaans op in schade aan je woning/inboedel en schade aan je wagen.

Schade aan je woning/inboedel

Je woningverzekering (ook wel de brandverzekering genoemd) zal schade aan je woning en inboedel terugbetalen. Je woningverzekeraar vergoedt:

  • Herstellingskosten
  • Opruimingskosten
  • Schade aan je inboedel
  • Kosten om schade te voorkomen
  • Kosten voor een tijdelijk verblijf

Schade aan je auto

De klassieke BA-autoverzekering komt bij schade ten gevolge van overstromingen niet tussen. De mini- en de full-omniumverzekeringen zullen dit wel terugbetalen onder de waarborg ‘natuurgeweld’.

Heb je geen omniumverzekering? Dan is het belangrijk om door te geven waar je wagen stond op het moment van de ramp. Sommige verzekeraars dekken auto’s in een garage ook in de brandverzekering.

In bepaalde gevallen komt het Vlaams Rampenfonds tussen om de schade aan wagens te vergoeden.

Wanneer mag ik een terugbetaling verwachten?

De uitbetaling door de brandverzekering gebeurt doorgaans onmiddellijk nadat de budgettering is afgelopen. Aangezien overstromingen heel veel schadeclaims met zich meebrengen, kunnen de verzekeraars wat vertraging oplopen bij de uitbetaling van de schadevergoeding.

Soms kan je ook ook kiezen voor een vergoeding in natura. Je ontvangt dan geen bedrag op je rekening, maar de schade zal meteen door een specialist hersteld worden.

Wanneer of waarom komt het rampenfonds tussen?

Particulieren worden doorgaans vergoed door private verzekeraars. Het rampenfonds staat voornamelijk in voor schade bij land- en tuinbouwers. Toch zal het Vlaams Rampenfonds in uitzonderlijke gevallen tussenkomen om de materiële schade na een natuurramp te compenseren. Dit is enkel nadat een bepaalde gebeurtenis door de Vlaamse overheid herkend wordt als natuurramp.

Het rampenfonds zal tussenkomen bij mensen zonder brandverzekering of met een leefloon.

Welke autoverzekering past bij jou? Geef je automerk in om snel te vergelijken!