Nieuws

Je verzekering maandelijks opzeggen: toekomstmuziek of niet?

Vandaag kan je niet op eender welk moment je autoverzekering opzeggen. Je moet doorgaans wachten op de jaarlijkse vervaldatum. Toch strijden bepaalde politici voor de maandelijkse opzegbaarheid van de verschillende verzekeringen. Wat is de huidige status en wat zijn de gevolgen voor jou?

Wij vertellen je meer over de maandelijkse opzegbaarheid van verzekeringen.

Waarom zijn verzekeringen niet maandelijks opzegbaar?

We zijn het gewoon om snel en efficiënt van leverancier te veranderen. Je hebt immers de maandelijkse opzegperiode bij onder andere telecomproviders en energieleveranciers. Dat is in de verzekeringswereld nog niet aangepast.

Veel consumenten ervaren dit als een spijtige zaak bij de overstap van verzekeraar. Dat bewijzen ook de cijfers van de Ombudsman Verzekeringen: ongeveer 20% van alle klachten heeft betrekking op de opzegbaarheid van de polis.

Ontdek hier hoe je je autoverzekering of familiale verzekering zonder problemen opzegt.

Wetsvoorstel uit 2019

Tijd om deze aloude wetgeving te veranderen! Daarom werd in juli 2019 een wetsvoorstel ingediend om de opzegging van verzekeringsovereenkomsten te vergemakkelijken. Het voorstel van Patrick Prévot (PS) maakt het mogelijk om een verzekeringsovereenkomst na één jaar zonder kosten of boete maandelijks op te zeggen.

Concreet wordt voorgesteld dat de opzeg één maand na de eerstvolgende dag van kennisgeving start, en je nieuwe verzekering aansluitend hierop kan beginnen.

Wat zijn de gevolgen?

Deze atypische situatie wordt in meerdere landen rechtgetrokken. Verzekerden in onze buurlanden Frankrijk en Nederland genieten respectievelijk sinds 2014 en 2010 van het recht om een verzekering na één jaar maandelijks op te zeggen.

Het effect van deze aanpak is niet te overzien.

Klantentevredenheid

Wanneer klanten een beter of geschikter voorstel hebben, kunnen ze meteen overstappen. Hierdoor hoeven klanten geen jaar langer bij hun huidige verzekeraar te blijven.

Vaste tarieven

Verzekeraars hebben hun premies vastgeklikt (en sommige verzekeraars kozen zelfs voor een daling van tarieven) om hun huidige klanten te behouden.

Betere dienstverlening

Daarnaast investeerden verzekeraars in hun dienstverlening. Ze focussen nu meer dan ooit op de tevredenheid van hun bestaande klanten.

Verzekeraars in ons land focussen zich nog steeds op nieuwe klanten, terwijl bestaande klanten zich vergeten voelen. De situatie uit het buitenland bewijst dat maandelijkse opzegbaarheid een groot voordeel voor consumenten is.

Wat is de huidige stand van zaken?

Minister van Economie Dermagne beslist hierover. Hij heeft momenteel enkele adviezen gevraagd aan een commissie van 26 experts uit de sector. Het meest recente voorstel bevat een beschermingsmechanisme voor verplichte verzekeringen, terwijl de flexibiliteit behouden werd.

Na de analyse wordt een kant-en-klaar wetsvoorstel op tafel gelegd. De maandelijkse opzegbaarheid wordt dus zeker en vast vervolgd.