Gids

Alles over de familiale verzekering zonder vrijstelling

Heb je een familiale verzekering en ben je verantwoordelijk voor een schadegeval? Dan betaal je gelukkig enkel nog de vrijstelling. Dat is namelijk het bedrag dat je zelf moet neertellen bij een schadegeval in fout. Of misschien moet je het net niet betalen, dankzij de familiale verzekering zonder vrijstelling of de zogenaamde “Engelse vrijstelling”. 

De Engelse vrijstelling

Het principe “vrijstelling” kennen we ook wel als de franchise of het eigen risico. Dit is het vooraf bepaalde bedrag dat jij moet betalen bij een schadegeval in fout. Het is als het ware jouw bijdrage aan een schadegeval dat jij veroorzaakte. Die vrijstelling wordt bepaald bij het afsluiten van je verzekeringscontract.

De vrijstelling heeft wel impact op je premie. Een hoge vrijstelling zorgt voor een lagere premie, aan de andere kant van het spectrum staat de familiale verzekering zonder vrijstelling, dat we ook kennen als de Engelse vrijstelling. 

Al moet je hier wel rekening houden met de voorwaarden. De verzekeraar zal de kosten pas volledig vergoeden als een grenswaarde overschreden wordt. 

Engelse vrijstelling met ondergrens

Het principe van de Engelse vrijstelling werkt immers met een minimumwaarde. Het volledige bedrag wordt vergoed wanneer de kosten hoger liggen dan die vooraf bepaalde ondergrens. Valt je schadegeval toch onder dat bedrag? Dan moet je zelf opdraaien voor de kosten. 

Een praktisch voorbeeld

Je Engelse vrijstelling is vastgelegd met een minimumwaarde van 300 euro.

  • De waarde van je schadegeval is geschat op 500 euro. Dat bedrag zal volledig betaald worden door de verzekering. 
  • De waarde van je schadegeval wordt geschat op 200 euro. Die 200 euro zal je volledig uit eigen zak moeten betalen. 

De schade moet dus een bepaalde drempel overschrijden alvorens je kan rekenen op de tussenkomst van je verzekeraar. 

Keerzijde van de Engelse vrijstelling

Een familiale verzekering zonder vrijstelling is doorgaans duurder dan een verzekering met klassieke vrijstelling. Het risico van de verzekeraar ligt immers een stuk hoger dan bij de familiale verzekering met vrijstelling. 
Je doet er dus best aan om goed te vergelijken. Gelukkig moet jij geen verschillende offertes vergelijken – dat doen wij wel. Ontdek de verschillende familiale verzekeringen in onze vergelijkingsmodule.

Welke familiale verzekering past bij jou? Ontdek het meteen.